Balzám na nervy jsou relaxační výtvarné kurzy s prvky arteterapie. Využíváme relaxační účinek výtvarné tvorby k úlevě od tíhy a napětí.

individuální pro děti

Děti jsou u nás přijímané takové, jaké jsou. Proto s nimi pracujeme formou nedirektivní a vstřícně pojaté spolutvorby s důrazem na jejich originalitu a spontaneitu tvůrčího projevu, s cílem je co nejlépe motivovat a vtáhnout do prožitku. Pokud jsou vaše děti neklidné, nesoustředěné a nemluví s vámi, výtvarnou tvorbou docílíme niternější, klidnou ventilaci pocitů a celkové zklidnění.
individuální pro děti
Tématicky navazujeme na spontánní tvorbu dítěte se kterou do semináře přichází. Rozvíjíme tak oblasti, kterými se aktuálně a niterně zabývá.
GARANTUJEME:
říjen až červen, 1 x 2 vyučovací hodiny týdně, 500,- Kč/ 45 min
Platba probíhá vždy první hodinu v měsíci v hotovosti nebo po dohodě čtvrtletně bankovním převodem. Pro více informací nás kontaktujte na info@to08.net
ATELIÉR & STUDIO to08.net, Na Harfě 935/5c, Praha 9 Vysočany
Podívejte se na naše video

teambuilding v galerii Budoart

Vztahy na pracovišti často nebývají jednoduché. Účinnou pomoc nabízí dočasné vědomé opuštění standardních rolí prostřednictvím společných aktivit a odborně vedeného dialogu v bezpečném prostředí. Výtvarná hra mění účastníky ve spolutvůrce uměleckého díla. Komentované zážitky z tvorby prozradí, co doopravdy stojí za řeč a co může být zdrojem poučení. Spontánně vznikající situace pomohou odhalit dosud skryté rozdíly nebo shody mezi jednotlivými účastníky. Očekávaným výstupem je potom vzájemné obohacení, respekt k jedinečnosti i odlišnosti, intelektuální, citové i motivační podněcování, inspirace, tvořivost a zvýšení emoční inteligence.
Našim cílem je kultivace vztahů a vyladění spolupráce.
celoročně, 10 - 17:00, 19.420,- Kč/ 8 osob
Pro více informací nás kontaktujte na info@to08.net
GALERIE budoart, Perunova 15, Praha 3 Vinohrady

obnova rovnováhy v krizi

Úzkost a vnitřní neklid účinně zmírníme, když se zaměříme na pokojnou tvorbu v přítomnosti. Uvolněním získáváme odstup a nadhled a můžeme se tak v klidu začít orientovat ve svých pocitech. Soustředěním se na tvorbu tady a teď na svém životě pracujeme a kultivujeme svůj vnitřní duchovní prostor. Bude takový, jaké jsou naše myšlenky.
uzdravení bolavého místa MALBA • uzdravení bolavého místa
  • individuální
  • uvolnění od napětí
  • pozvolné opouštění nevyhovující zátěže
  • posílení tvůrčího potenciálu
  • lepší sebehodnocení
PASTEL• setkání s vnitřním rádcem setkání s vnitřním rádcem
celoročně, podle Vaší individuální potřeby a časových možností, 800,- Kč/ hod

vizuální plán

Mentální mapy jsou dnes oblíbeným nástrojem plánování, protože efektivně propojují obě mozkové hemisféry. Výtvarná vizualizace nápadů, poznámek a myšlenek vede k lepšímu poučení a pochopení situací, ve kterých se právě nacházíme, a dané souvislosti. Práce s textem i obrazem svou volností a hravostí podporuje naše vnitřní dítě. Zachycení myšlenek a úvah touto formou je nejefektivnější a hlavně trvalejší cestou, jak vše co nejrychleji zpracovat. Mozek ostatně lépe zpracovává grafické informace než textové.
Cílem tvůrčího víkendu je uvolnění a otevření skrytého potenciálu pomocí aktuální myšlenkové mapy.
KOLÁŽ • status quo status quo
celoročně, pátek 16-19, so 10-15, ne 10-13, individuální 5.600,- Kč, skupinové 2.900,- Kč
MALBA • hněv, vztek, nenávist a lhostejnost hněv, vztek, nenávist a lhostejnost
MALBA • moje další cesta moje další cesta

kontakt

info@to08.net
+420 775 735 664
Na Harfě 935/5c, PRAHA 9
mapa